Hizmet Şartları

Oyunlarımızı indirirken veya Oyunlarımıza erişirken “Onaylıyorum” tuşuna tıkladığınızda bu Hizmet Şartlarını (“Şartlar”) kabul etmektesiniz. .
Şartları kabul etmiyorsanız Oyunu kullanmaya son vermeniz ve Oyunu cihazınızdan silmeniz gerekmektedir.

Hakkımızda

Bu Şartlarda "Rollic Games", "Rollic" veya “Biz”, Türk kanunlarına göre kurulmuş bir şirket olan ve kayıtlı merkezi Vişnezade Mah. Şehit Mehmet Sk. Maçka Residences Sitesi B Blok No: 9b İç Kapı No: 80 Beşiktaş / İstanbul adresinde bulunan Rollic Games Oyun ve Pazarlama Anonim Şirketi’ni ifade etmektedir.
Rollic, Apple Application Store ve Google Play Store da dahil olmak üzere, birlikte “Uygulama Mağazaları” olarak anılacak olan çeşitli uygulama mağazaları üzerinden sunulan oyunları ve mobil oyun uygulamalarını (“Oyunlarımız”) geliştirmekte ve yayımlamaktadır.

Oyunumuzu kullanabilmek için

 • 3 yaşından (ya da Avrupa Ekonomik Alanında (“AEA”) bulunuyorsanız 16 yaşından veya Brezilya’da bulunuyorsanız 18 yaşından) büyük olmanız gerekmektedir. Bu yaş sınırına uygun değilseniz, hesap oluşturmanız, Oyunlarımızı kullanmanız veya herhangi bir Oyunda veya sair şekilde Rollic’e kişisel verilerinizi (isminiz, adresiniz, telefon numaranız veya e-posta adresiniz gibi) sunmanız yasaktır. Rollic Oyununda yaş sınırı varsa, bu yaş sınırı, kullanıcının Oyuna girebilmesi için yaş bilgisi topluyorsa ve bu yaş sınırı 12 yaşından (ya da AEA’da 16 yaşından veya Brezilya’da 18 yaşından) küçük olduğunu belirten kullanıcılara izin veriyorsa bu yasak uygulanmaz.

 • Daha önce Oyunlarımızdan herhangi birinin kullanımınızın engellenmemiş olması (bu engellemeyi kaldırdığımız haller haricinde) gerekmektedir.
Gizliliğiniz

Oyunlarımızı indirdiğinizde ve kullandığınızda kişisel verilerinizi ne şekilde topladığımız, sakladığımız, kullandığımız, açıkladığımız ve sair şekilde işlediğimiz ve bilgileriniz hakkındaki hak ve seçenekleriniz Gizlilik Politikamızda açıklanmaktadır. Oyunlarımızdan birini indirdiğinizde veya kullandığınızda, Gizlilik Politikamızın geçerli olduğunu kabul etmektesiniz. Rollic’in Gizlilik Politikamızda açıklanan yollarla bilgilerinizi toplamasını, depolamasını, saklamasını veya paylaşmasını istemiyorsanız, Oyunlarımızı indirmemeniz ve kullanmamanız gerekmektedir.

Ek Şartlar

Bu Şartlara ek olarak, Oyunları kullanımınız özellikle aşağıdakileri de kapsayan başka şartlara bağlı olabilir:

 • Uygulama Mağazaları

  Uygulama Mağazaları, bu mağaza ve platformlarla olan ilişkinize kendi şartlarını uygulayabilirler.

 • Üçüncü Kişilere Ait Hizmetler

  Oyun üzerinden içerik sunmak için üçüncü kişilere ait uygulamaları da (lider tabloları, oyun ağları gibi) (“Üçüncü Kişilere Ait Hizmetler”) kullanabilirsiniz. Oyunun bu özellik ve içerikleri kullandığı hallerde, bu özellikler için söz konusu üçüncü kişinin şart ve politikaları, örneğin üçüncü kişinin gizlilik politikaları geçerli olur.

Cihaza ilişkin ve diğer gereksinimler

Oyun için iOS veya Android işletim sisteminde bir akıllı telefon veya tablet gerekmektedir. Oyunda, gereken en düşük hafıza miktarı ve operasyon sistemi versiyonu belirtilmektedir. Oyunda yapılacak güncellemeler cihazınızın operasyon sisteminin son versiyonunu indirmenizi veya üçüncü kişilere ait yazılımları güncellemenizi gerektirebilir.

Biz Oyunları sunuyoruz. Ekipmandan (bilgisayar, telefon, tablet vb.) ve Internet’e ve Uygulama Mağazalarına bağlanmakla ve Oyunları indirmek ve kullanmak için veri veya mobil telefon kullanımıyla bağlantılı ücretlerden siz sorumlusunuz.

Mülkiyet ve Lisans

Kullanımınıza sunulan Oyunlar size satılmamakta, size sadece bu Oyunların lisansı verilmektedir. Oyunlar üzerindeki tüm haklar (geçerli tüm kanun, kural ve düzenlemeler kapsamındaki telif, marka, ticari takdim ve patent hakları, dünya çapındaki diğer fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere) Rollic’e (ve varsa kendisinin lisans aldığı kişilere) aittir ve bu hakları saklı tutmaktayız (buradaki sınırlı lisans haricinde). Oyunlar hakkında bu Şartlara uygun olarak bu oyunları kullanma hakkınız haricinde hiçbir fikri mülkiyet hakkına sahip bulunmamaktasınız.

Bu Şartlara riayet etmeniz kaydıyla, Oyunun bir kopyasını (a) cihazınıza indirebilir ve kendi kişisel kullanımınız için bu cihazda Oyunu görüntüleyebilir ve kullanabilirsiniz; (b) sahip olduğunuz veya kullanımınız için elinizde bulunan mobil cihaza her Oyunu indirmek için yetkiniz olan sayıda kopyayı indirebilir, yükleyebilir ve çalıştırabilirsiniz ve (c) Oyun hakkındaki ücretsiz ek güncellemeleri biz bunları sundukça alabilir ve kullanabilirsiniz (“Lisans”).

Kullanım kısıtlamaları

Aşağıdakileri kabul etmektesiniz.

 • Oyun sizin kişisel kullanımınız içindir. Oyunu (i) ticari işletmelerde Oyunu oynamak; (ii) Rollic’in izni olmaksızın Oyunu e-spor veya grup müsabakaları için kullanmak; (iii) Oyunu herhangi bir şekilde ticari amaçla kullanmak gibi amaçlarla Oyunu kullanmanız yasaktır.
 • Oyun hakkında lisans vermeniz, Oyunu satmanı, kiralamanız, devretmeniz, temlik etmeniz, dağıtmanız, barındırmanız ya da sair ticari kullanıma konu etmeniz yasaktır.
 • Bu kısıtlamaların geçerli yasalarca açıkça yasaklandığı haller haricinde, Oyunların herhangi bir kısmını değiştirmeniz, çevirmeniz, adapte etmeniz, işleme eserlere konu etmeniz, sökmeniz, kaynak koduna çevirmeniz veya tersine mühendislik işlemlerine konu etmeniz yasaktır;
 • Oyunlara benzer veya rakip bir hizmet veya uygulama oluşturmak amacıyla erişmeniz yasaktır;
 • Burada açıkça belirtilen haller haricinde, Oyunun hiçbir kısmını herhangi bir şekilde veya herhangi bir yolla çoğaltmanız, kopyalamanız, dağıtmanız, yeniden yayımlamanız, indirmeniz, teşhir etmeniz, paylaşmanız veya iletmeniz yasaktır;
 • Oyunun kullandığı teknolojiyi kullanmanızın tabi olduğu ihracat ve ithalat düzenlemelerini de kapsamak üzere, geçerli tüm yasalara riayet etmeniz zorunludur.
 • Oyunun kullandığı teknolojiyi kullanmanızın tabi olduğu ihracat ve ithalat düzenlemelerini de kapsamak üzere, geçerli tüm yasalara riayet etmeniz zorunludur.
Uygun Kullanım Politikası

Aşağıda belirtilenleri yapmanız yasaktır:

 • Virüs, solucan, kötü niyetli kod ya da bir bilgisayar sistemini veya verileri zedelemeyi veya değiştirmeyi amaçlayan yazılımlar yüklemek veya dağıtmak;
 • Oyunu kullanımınız hakkında aşağılayıcı, yanlış, yanıltıcı, tehdit içeren, saldırgan veya sair şekilde sakıncalı herhangi bir materyal (Kullanıcı İçeriği de dahil olmak üzere) iletmek;
 • Başka kullanıcılar hakkında, izinleri olmaksızın, e-posta adresi gibi bilgiler toplamak (hasat botları (harvesting bots), robot, örümcek (spider) veya kazıyıcı (scraper) kullanmak gibi);
 • Oyuna bağlı sunucuları veya ağları devre dışı bırakmak, aşırı yüklemek, zedelemek ya da bunlara sair şekilde müdahale etmek (dos (hizmete erişim reddi) saldırısı gibi);
 • Siteye, Oyuna, Oyuna bağlı sunucu veya ağlara yetkisiz olarak erişmeye çalışmak (parola madenciliği (password mining) gibi yöntemlerle);
 • Materyal veya Kullanım İçeriği sunmak gibi yollarla, Oyunu kullanımınızla ilgili olan bize veya üçüncü kişilere ait fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek;
 • Oyunu yasalara aykırı şekilde veya amaçlarla ya da bu şartlara uygun olmayan şekilde kullanmak;
 • Başka kullanıcıların Oyunu kullanmasına veya Oyundan yararlanmasına müdahale etmek; sistemlerimizi veya güvenliğimizi zedeleyecek, devre dışı bırakacak, aşırı yükleyecek veya tehlikeye atacak şekilde müdahalede bulunmak ya da reşit olmayanlara zarar vermeyi de kapsamak üzere, başka kullanıcılara müdahale etmek ya da
 • İstenmeyen veya yetkisiz reklam, tanıtım materyali, istenmeyen e-posta, zincir mektup, saadet zinciri ya da ticari olsun veya olmasın sair şekilde tekrarlanan veya istenmeyen mesaj sayılan materyaller (Kullanıcı İçeriği de dahil olmak üzere) yüklemek veya dağıtmak.
Oyundaki güncelleme ve değişiklikler

Rollic, performansı iyileştirmek, işlevleri genişletmek, değişiklikleri operasyon sistemine yansıtmak veya güvenlikle ilgili sorunları ele almak amacıyla Oyunda güncelleme veya değişiklik yapabilir. Alternatif olarak, bu nedenlerle Oyunu güncellemenizi de sizden isteyebiliriz. Gelecekteki her sürüm ve güncelleme ve Oyunun işlevlerine yapılacak her ekleme (uygulama içi satın almalar, ek seviyeler ve oyun deneyiminin iyileştirilmesi gibi), söz konusu eklemeyle bağlantılı şartlarda aksi düzenlenmedikçe bu Şartlara tabi olacaktır.

Bu tür güncellemeleri yüklemeyi tercih etmezseniz ya da otomatik güncelleme seçeneğini kapatırsanız Oyunu kullanmaya devam edemeyebilirsiniz. Bu durumda Rollic, cihazınızın veya diğer dijital içeriklerinizin maruz kalabileceği ve tavsiyemize uyarak Oyunu güncellemiş olsaydınız engelleyebileceğiniz zararlardan sorumlu olmayacaktır.

Rollic, önceden bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda Oyunu kısmen veya tamamen askıya alabilir veya sonlandırabilir. Bu durum, halihazırda yüklemiş olduğunuz Oyunları etkilemeyecektir ancak Oyun için artık destek ve güncelleme alamayabilirsiniz ve bazı hizmetlere erişiminiz kaldırılabilir. Bu halde, geçerli yasaların aksini gerektirdiği haller haricinde, Rollic herhangi bir abonelikte sona eren unsurlar ya da daha önce hak kazanılan veya satın alınan Sanal Öğeler için size ücret iadesi yapmak, hak tanımak veya sair ödeme yapmakla yükümlü olmayacaktır.

Yasaların izin verdiği ölçüde, Rollic Oyunları, Oyunlar içerisindeki içerik veya araçları ya da Oyunlara erişiminizi kısmen veya tamamen sınırlayabilir, askıya alabilir, sona erdirebilir, değiştirebilir veya silebilir ya da barındırdığı içeriği geciktirebilir veya kaldırabilir. Rollic bunların zarar ve sonuçlarını size tazmin etmekle yükümlü değildir.

Kullanıcı İçeriği

Bir Oyunda yer alan ve içerik yüklemenize, dağıtmanıza veya sair şekilde sunmanıza ya da başka kullanıcılarla iletişim kurmanıza (“Kullanıcı İçeriği”) imkan tanıyan özellikleri kullanırken, yukarıda yer alan Uygun Kullanım Politikamıza riayet etmeniz gerekmektedir.

Kullanıcı İçeriğinizden siz sorumlusunuz. Başkalarının Kullanıcı İçeriğinizin doğru, eksiksiz veya yararlı olduğuna güvenmesi ya da sizin veya üçüncü kişilerin kimliklerinin belirlenebilir olmasına yol açabilecek Kullanıcı İçeriğinizin ifşa edilmesi de dahil olmak üzere, Kullanıcı İçeriğinizin kullanılmasıyla bağlantılı tüm riskleri üstlenmektesiniz. Kullanıcı İçeriğinizin Rollic tarafından sağlanıyor, destekleniyor veya teşvik ediliyor olduğunu beyan veya ima etmeniz yasaktır. Rollic, Kullanıcı İçeriklerinin yedeğini almak zorunda değildir ve Kullanıcı İçerikler herhangi bir zamanda silinebilir. İstediğiniz takdirde Kullanıcı İçeriğinizin yedekleme kopyalarını oluşturmaktan tek başına siz sorumlusunuz.

Bir Oyunda Kullanıcı İçeriği yüklediğinizde veya paylaştığınızda, bu içeriği kullanmamız için

 • Kullanıcı içeriğinizi Oyunun çalışmasına uygun olarak kullanmak için bize Kullanıcı İçeriğinizi Oyunlarda göstermek ve Oyunları tanıtmak için, sonsuza kadar geçerli şekilde, Kullanıcı İçeriğinizin çoğaltılması, dağıtımı, kamuya teşhiri, halka açık olarak icrası, işleme eserlerinin hazırlanması, başka eserlere dahil edilmesi veya sair şekilde kullanılması için gayrikabili rücu, münhasır olmayan, telif ücretine tabi olmayan, ücreti tamamen ödenmiş ve dünya çapında geçerli bir lisans ve bu lisans hakkında alt lisans verme hakkı vermektesiniz.
 • Kullanıcı içeriğinizi Oyunun çalışmasına uygun olarak kullanmak için ortaklarımıza veya diğer kullanıcılara Kullanıcı İçeriğinizi Oyunlarda göstermek ve Oyunları tanıtmak için, sonsuza kadar geçerli şekilde, Kullanıcı İçeriğinizin çoğaltılması, dağıtımı, kamuya teşhiri, halka açık olarak icrası, işleme eserlerinin hazırlanması, başka eserlere dahil edilmesi veya sair şekilde kullanılması için münhasır olmayan, telif ücretine tabi olmayan, ücreti tamamen ödenmiş ve dünya çapında geçerli bir lisans ve bu lisans hakkında alt lisans verme hakkı vermektesiniz.

Geçerli yasalarca izin verildiği kadarıyla, Rollic, Kullanıcı İçeriğinizin kendi fikri mülkiyet haklarını veya gizlilik haklarını ihlal ettiğini iddia eden üçüncü kişilere kimliğinizi açıklayabilir. Yasaların gerektirdiği hallerde Kullanıcı İçeriğinizi diğer üçüncü kişilere veya idari makamlara da açıklayabiliriz.

Geri Bildirim

Rollic’e bir özellik üzerinden veya doğrudan doğruya talepte bulunarak, bir Uygulama Mağazası kullanarak ya da başka herhangi bir ortamda geri bildirimde veya tavsiyede bulunmanız halinde, Rollic Geri Bildirimi gizli ve özel saymayacaktır. Rollic, bu Geri Bildirimleri, size veya herhangi bir üçüncü kişiye ödeme yapmaksızın, sınırsız şekilde kullanmakta serbest olacaktır.

Bir promosyon veya ayrı bir program üzerinden talepte bulunarak geri bildirimde bulunmayı tercih ettiğiniz takdirde, bu geri bildirim, söz konusu spesifik promosyonunun veya programın kurallarına tabi olacaktır.

Kullanıcı İçeriğinin İzlenmesi ve Uygulanması

Bir Oyunda, Oyununun diğer kullanıcılarına sunulmuş Kullanıcı İçeriği yer alabilir. Oyunlardaki Kullanıcı İçeriklerini onaylamamakta ve doğrulamamaktayız. Kullanıcı İçeriğinin uygunsuz veya yasalara aykırı olduğunu tespit etmek amacıyla Oyunları izlemekle yükümlü değiliz. Kullanıcı İçeriklerini tamamen kendi takdirimize göre incelemeyi tercih edebiliriz. Tamamen kendi takdirimize göre, size bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın, Kullanıcı İçeriğinizi herhangi bir zamanda kaldırabilir, değiştirebilir veya yayımlamayı reddedebiliriz.

Kullanıcı İçeriğinizin Uygun Kullanım Politikamız da dahil olmak üzere bu Şartlara aykırı olduğunu düşündüğümüz takdirde, Kullanıcı İçeriği paylaşma veya yükleme imkanınızı ortadan kaldırabilir ve Oyuna erişiminizi sonlandırabiliriz.

Başka bir kullanıcının bu Şartları ihlal ettiğini veya Oyunlarımızı kötü amaçlarla kullandığını düşünüyorsanız, “Help Shift” bağlantısını kullanarak bize haber vermenizi rica ederiz.

Süre ve Fesih

Oyunu indirdiğiniz ve/veya kullandığınız sürece bu Şartlar (yapılabilecek tadilleri de kapsayacak şekilde) geçerli olacaktır.

Bu Şartları veya tabi olduğunuz diğer şartları ihlal ettiğiniz takdirde, Oyuna erişiminizi askıya almak ve/veya Oyunu kullanma hakkınızı sona erdirmek gibi yollarla aleyhinize işlem yapabiliriz. Uygun Kullanım Politikasını ihlal ettiğiniz veya kullanımınızla üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını izinsiz olarak birden fazla kere ihlal ettiğiniz hallerde de bu durum geçerli olacaktır. Herhangi bir Oyunun çalışmasını zayıflatmak veya manipüle etmek de dahil olmak üzere, Oyunla ilgili olarak gerçekleştireceğiniz her türlü aksaklık veya manipülasyon Rollic Şartlarını ihlal etmektedir ve cezai veya medeni kanunları ihlal edebilir.

Oyuna ilişkin haklarınızı askıya aldığımızda veya sona erdirdiğimizde:

 • Artık Oyuna erişemezsiniz ve Oyunu cihazlarınızdan silmeniz veya kaldırmanız zorunludur;
 • Oyundaki ilerlemeniz ve Oyunla alakalı diğer verileriniz silinecektir. Ancak oyunla alakalı verilerin geri yüklenmesi mümkün değildir;
 • Kullanıcı içeriğiniz de canlı veri tabanlarımızdan silinebilir.
Your Responsibilities

You are responsible for any reasonable costs or losses we incur as a result of a claim brought by a third party as a result of: (i) your use of any Game, (ii) your User Content, or (iii) your breach of these Terms. Rollic will use reasonable efforts to notify you of any such claim upon becoming aware of it.

Ödeme, Sanal Öğeler ve Abonelikler

Oyunun bir unsurunda aksinin belirtildiği haller haricinde Oyunlarımızın kullanımı ve indirilmesi ücretsizdir. Bazı Oyunlarda, Oyun içerisinde öğe satın almanıza veya abonelik başlatmanıza imkân tanıyan özellikler yer alabilir. 

Sanal Öğeler ve Abonelikler İçin Ödeme

Bir Sanal Öğeyi veya aboneliği satın almak için ilgili tuşa tıkladığınızda, söz konusu Sanal Öğeyi veya aboneliği hemen sunmaya ve ödeme almaya başlamamızı istemektesiniz. Ödeme, Uygulama Mağazası hesabınızdan alınacaktır ve platformun ödeme şartları geçerli olacaktır. Rollic, sizinle Uygulama Mağazası arasında gerçekleşecek bu işleme taraf değildir. 

Avrupa Birliği’nde veya Birleşik Krallık’ta bulunduğunuz takdirde, satın alma tuşuna bastığınızda Sanal Öğeyi veya aboneliği sunmamızla birlikte artık iptal hakkına sahip olmayacağınızı bilmekte ve kabul etmektesiniz.

 • Oyunlarımız, gerçek parayla veya oyun oynayarak bu Oyunlar içerisindeki sanal öğeleri  kazanmanıza, satın almanıza veya kullanmanıza izin verebilir (“Sanal Öğeler”). Bunları oyun oynayarak kazanmış veya satın almış olsanız da, bu Sanal Öğelerin yasal mülkiyeti size ait değildir ve Sanal Öğe miktarları, gerçek parayla veya gerçek paraya eşdeğer herhangi bir şeyle alacak bakiyenizin bulunduğu anlamına gelmemektedir. Rollic sınırlı, şahsi, devredilemez, alt lisansı verilemez ve iptali mümkün bir şekilde size bu Sanal Öğelerin lisansını vermektedir. Hesabınızdaki sanal bakiye, gerçek dünyada bir bakiye oluşturmamakta ya da biriktirilmiş bir değeri yansıtmamaktadır ve sınırlı lisansınızın kapsamına dair bir ölçümden ibarettir. 

  Her zaman Sanal Öğeleri yönetebilir, kumanda edebilir, değiştirebilir veya kaldırabiliriz. Sanal Öğelerde değişiklik yapmadan veya Sanal Öğeleri kaldırmadan önce Oyun üzerinden size mümkün olduğunca erken bildirimde bulunacağız. 

  İptal ve İadeler 

  Yasaların izin verdiği ölçüde, Oyundaki tüm satın almalar ve Oyun aracılığıyla verilen Sanal Öğeler kesindir ve ücret iadesine konu olmaz. Oyuna erişiminiz sonlandırılırsa veya Oyunu silerseniz, bu Şartlar kapsamındaki lisansı isteğiniz dahilinde veya dışında kaybetmenizden bağımsız olarak, kullanılmamış Sanal Öğeler için nakit veya sair şekilde ödeme almayacaksınız. Hesabınızı veya Oyunu sildiğinizde, kullanılmamış Sanal Öğeler için nakit veya sair geri alma hakkınızın bulunmadığını kabul etmektesiniz.

  Rollic Games Gizlilik Politikasında belirtilen şekilde kişisel verilerinizin silinmesini isterseniz, Rollic Games’in Sanal Öğelerle bağlantınızı artık tespit edemeyecek olması nedeniyle, Sanal Öğelerinizin tamamını kalıcı olarak ve yasaların izin verdiği ölçülerde, hiçbir geri ödeme alma hakkınız olmaksızın kaybedeceksiniz. 

  Abonelikler

  Oyunun bazı bölümlerinde abonelik hizmetleri sunulabilir. Abonelik, Oyun içerisinde dinamik içerik ve hizmetlere sürekli erişim sağlamaktadır. Abonelik ücret ve süreleri, Oyunun abonelik sayfasında belirtilecektir.

  Aboneliğiniz, sizin veya bizim tarafımızdan sonlandırılmadıkça, her faturalama döneminin başında kendiliğinden yenilenecektir. Aboneliğinizi her zaman Uygulama Mağazamızdaki hesabınıza erişerek ve yenileme seçeneğini kapatarak sona erdirebilirsiniz. 

  Yeni döneme ilişkin abonelik ücretinin uygulanmasını engelleyebilmek için, aboneliğinizi mevcut abonelik ücretlendirme döneminin sona ermesinden en az 24 saat önce iptal etmeniz gerekmektedir. 

  Oyun içinde satın alınan abonelik ücretleri için abonelik ücretini Uygulama Mağazası tahsil edecek ve Uygulama Mağazasının ödeme koşulları geçerli olacaktır. Ek bilgi için ilgili Uygulama Mağazasının ödeme koşullarını incelemenizi rica ederiz. 

  İptal ve Ücret İadeleri 

  Bir abonelik satın aldığınızda, aboneliği satın aldığınız Uygulama Mağazasındaki hesabınızı kullanarak bu aboneliğin otomatik yenileme seçeneğini kapatmak veya doğrudan aboneliği iptal etmek gibi yollarla aboneliğinizi ilgili platformun ödeme şartlarına uygun şekilde yönetebilirsiniz. 

  Halihazırda etkinleştirilmiş mevcut aboneliğinizi iptal edemezsiniz. Yasaların aksini öngördüğü haller haricinde, ödenen abonelik ücretleri iade edilmez. 

  Abonelik ücretlerindeki değişiklikler 

  Rollic abonelik ücretlerini her zaman değiştirebilir. Abonelik ücret değişikliklerini size makul bir süre öncesinden bildireceğiz. Aboneliğinizi fiyat artışı nedeniyle iptal etmek isterseniz, bunu Uygulama Mağazasındaki hesabınızı kullanarak bu iptali gerçekleştirebilirsiniz. 
 • Oyunun bazı bölümlerinde abonelik hizmetleri sunulabilir. Abonelik, Oyun içerisinde dinamik içerik ve hizmetlere sürekli erişim sağlamaktadır. Abonelik ücret ve süreleri, Oyunun abonelik sayfasında belirtilecektir. 

  Aboneliğiniz, sizin veya bizim tarafımızdan sonlandırılmadıkça, her faturalama döneminin başında kendiliğinden yenilenecektir. Aboneliğinizi her zaman Uygulama Mağazamızdaki hesabınıza erişerek ve yenileme seçeneğini kapatarak sona erdirebilirsiniz. 

  Yeni döneme ilişkin abonelik ücretinin uygulanmasını engelleyebilmek için, aboneliğinizi mevcut abonelik ücretlendirme döneminin sona ermesinden en az 24 saat önce iptal etmeniz gerekmektedir. 

  Oyun içinde satın alınan abonelik ücretleri için abonelik ücretini Uygulama Mağazası tahsil edecek ve Uygulama Mağazasının ödeme koşulları geçerli olacaktır. Ek bilgi için ilgili Uygulama Mağazasının ödeme koşullarını incelemenizi rica ederiz.
Üçüncü Kişiler

Uygulama Mağazaları

(i) Oyununun kullanılabilirliğinin Oyunu aldığınız, Apple iPhone veya Android Mağazaları (“Uygulama Mağazası) gibi üçüncü kişilere bağlı olduğunu; (ii) bu Şartların sizinle Uygulama Mağazası arasında değil, sizinle Rollic arasında geçerli olduğunu ve (iii) Uygulama Mağazalarının (ve onların bağlı şirketlerinin) bu Şartlardan üçüncü kişi olarak yararlanma hakkına sahip olduklarını ve bu Şartları icraya koyabileceklerini kabul etmektesiniz.

Uygulama Mağazası Oyundan, Oyunun içeriğinden, bakımından, destek hizmetlerinden, garantisinden ve bunlarla ilgili taleplere (örneğin ürün sorumluluğu, yasalara uyum veya fikri mülkiyet haklarına tecavüz gibi konulardaki iddialara) yanıt vermekten sorumlu değildir.

Üçüncü Kişilere Ait Hizmetler

Üçüncü Kişilere Ait Hizmetler Rollic’in kontrolünde ve sorumluluğunda değildir. Rollic Üçüncü Kişilere Ait Hizmetleri sadece size kolaylık sağlamak amacıyla sunmaktadır. Rollic’in Üçüncü Kişilere Ait Hizmetleri inceleme veya izleme yükümlülüğü yoktur. Rollic Üçüncü Kişilere Ait Hizmetleri onaylamamakta veya desteklememektedir ve Üçüncü Kişilere Ait Hizmetler hakkında hiçbir beyanda bulunmamakta ve garanti vermemektedir.

Reklamlar

Bir Oyunu başlattığınızda veya durdurduğunuzda reklam gösterilebilir. Oyun oynadığınız sürece bant reklamlar, ödül videoları ve/veya geçiş reklamları gösterilebilir. Reklamcılarla hangi bilgilerin paylaşıldığı Gizlilik Politikamızda açıklanmaktadır.

İbra

Geçerli yasaların izin verdiği ölçüde, burada Rollic’i Üçüncü Kişilere Ait Hizmetler, Oyunların diğer kullanıcıları ve Üçüncü Kişi Reklamcılar ile olan etkileşimlerle ya da sayılanların eylem veya ihmalleriyle alakalı bilinen veya bilinmeyen tüm taleplerden, iddialardan ve dava haklarından gayrikabili rücu ve kayıtsız şartsız olarak ve sonsuza kadar Rollic’i (ve Rollic’in tedarikçilerini) ibra etmektesiniz. CALIFORNIA’da ikamet ediyorsanız, yukarıda belirtilenler hakkında CALIFORNIA Medeni Kanunundaki Madde 1542’den de feragat etmektesiniz. Atıfta bulunulan madde şu düzenleme yer almaktadır. “Genel ibra, alacaklının ibrada bulunurken lehine mevcut olduğunu bilmediği veya mevcut olduğundan şüphelenmediği, ancak bilseydi borçlu ile olan mutabakatını ciddi şekilde etkileyebilecek talepleri kapsamaz.”

Sorumluluğun Reddi

Oyunlar “oldukları” gibi ve cihazınızda eğlence amaçlı olarak bireysel kullanımınız için sunulmaktadır.

Geçerli yasaların izin verdiği ölçüde, Rollic (ve Rollic’in tedarikçileri), satılabilir olma, belirli bir amaca uygunluk, mülkiyet hakkı, nizasız faydalanma hakkı, doğruluk ve üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmemeyle alakalı garantiler de dahil olmak üzere, sarih veya zımni her türlü garantiyi açıkça reddetmektedir. Rollic (ve Rollic’in Tedarikçileri) herhangi bir oyunun (a) gereksinimlerinizi karşılayacağı, (b) kesintisiz olarak, zamanında, güvenli ve hatasız bir şekilde hazır bulunacağı ya da (c) doğru, güvenilir, eksiksiz, hukuka uygun veya güvenli olduğu yönünde hiçbir garanti vermemektedir.

BAZI ÜLKELERDE ZIMNİ GARANTİLERİN KALDIRILMASINA İZİN VERİLMEMEKTEDİR VE BU NEDENLE YUKARIDA AÇIKLANAN SORUMLULUĞUN REDDİ SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Geçerli Yasaların izin verdiği ölçüde, Rollic söz konusu zararların ortaya çıkma ihtimalinden haberdar edilmiş olsa dahi, hiçbir durumda Rollic (veya Rollic’in tedarikçileri) bu şartlar ve oyunlar hakkında ya da nedeniyle kaybedilen karı tazmin etmekle ya da dolaylı, sonuç niteliğinde, arızi, emsal niteliğinde, özel veya cezalandırmaya yönelik tazminat ödemekle sorumlu olmayacaktır. Oyunlara erişmek ve oyunları kullanmakla ilgili takdir ve risk size aittir ve bu bedenle bilgisayar sisteminizin veya mobil cihazınızın zarar görmesinden ya da verilerinizin kaybolmasından sadece siz sorumlu olacaksınız. Burada yer alan aksine düzenlemelerden ayrı olarak, RollIc’in bu şartlar nedeniyle veya hakkında (hangi nedenle olursa olsun ve eylemin şeklinden bağımsız olarak) maruz kalabileceğiniz zararlara ilişkin sorumluluğu, her zaman, önceki 12 aylık süre içerisinde ROLLIC’e yaptığınız ödemelerin (varsa) miktarıyla sınırlı olacaktır. RollIc’in tedarikçileri hiçbir durumda bu şartlar nedeniyle veya dolayısıyla sorumlu tutulmayacaktır.

Bazı eyaletlerde ve ülkelerde, yukarıda açılanan bazı garantilerin hariç tutulmasına veya sorumluluğun sınırlandırılmasına/kaldırılmasına izin verilmemektedir ve bu da, bu eyaletlerden veya ülkelerden birinde yerleşik olduğunuz takdirde bu sorumlulukların sınırlandırılmasının veya kaldırılmasının sizin için geçerli olmayacağı anlamına gelmektedir. Bu sorumlulukların sınırlandırılması/kaldırılması New Jersey’de yerleşik kişilere eksiksiz olarak uygulanmaktadır.

Sorumluluğa getirilen bu sınırlamalar/istisnalar, Avrupa Ekonomik Alanı’nda veya Brezilya’da bulunan kullanıcılar için geçerli değildir. Bu kullanıcılar açısından, Rollic bu Şartlara riayet etmezse, Rollic’in bu Şartları ihlalinin ya da ihmalinin öngörülebilir bir sonucu olarak maruz kaldığınız zarar ve kayıplardan Rollic sorumludur; ancak Rollic’in sorumluluğu öngörülemeyen zarar ve kayıpları kapsamamaktadır. Bir zarar veya kayıp, bir ihlalin bariz bir sonucu olduğu ya da bu Şartlar kararlaştırıldığında Rollic ve sizin tarafınızdan öngörüldüğü hallerde öngörülebilir sayılmaktadır.

Oyunu veya Oyunla ilgili özellikleri sunmamızın veya destek sağlamamızın kontrolümüzün ötesindeki bir olay nedeniyle gecikmesi halinde (Uygulama Mağazasının çalışmaması gibi), size haber vermek için en kısa sürede sizinle iletişime geçecek ve gecikmenin etkilerini hafifletmek için gereken adımları atacağız. Bunu yaptığımız takdirde söz konusu olaydan kaynaklanan gecikmelerden sorumlu olmayacağız. Ancak ciddi bir gecikme riski varsa, bizimle bağlantıya geçebilir ve ücretini ödediğiniz, ancak teslim alamadığınız Oyun için ücret iadesi alabilirsiniz.

Apple App Store – Ek Şart ve Koşullar

Bir Oyunu Apple App Store’den yüklediğiniz takdirde, sizin için aşağıdaki ek şart ve koşullar da geçerli olacaktır. Bu Şartların diğer şart ve koşullarının bu Madde 16’da yer alan şart ve koşullardan daha az kısıtlayıcı olması ya da bu Madde 16’da yer alan şart ve koşullarla çelişmesi halinde, bu Madde 16 sadece Apple App Store’den alınan Oyunlar için üstün tutulacaktır.

Lisansın Kapsamı

Oyun hakkında size verilen lisans, Oyunu sahibi olduğunuz veya kontrolünüz altında bulunan bir iOS Ürününde Oyunu Uygulama Mağazasının Hizmet Şartlarında düzenlenen Kullanım Kurallarına uygun şekilde kullanmanız için devredilemez bir lisans hakkından ibarettir.

Bakım ve Destek

Bu Şartlarda belirtilen şekilde (belirtildiği takdirde) ya da geçerli yasalar kapsamında gerekli olduğu takdirde Oyun hakkında bakım ve destek hizmetlerinin sunulmasından Rollic tek başına sorumludur. Rollic ve siz, Oyun hakkında Apple’ın bakım ve destek hizmeti sağlamakla yükümlü olmadığını bilmekte ve kabul etmektesiniz.

Garanti

Açıkça verdiği veya yasalardan kaynaklanan ürün garantilerinden, bu garantiler hakkındaki sorumluluğu etkin bir şekilde reddetmediği ölçüde, tek başına sorumludur. Oyunun geçerli garantiye uygun olmaması halinde, Apple’a bildirimde bulunabilirsiniz ve Apple’da Oyunun alış fiyatını size iade edebiliri. Geçerli yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, Apple’ın Oyun hakkında hiçbir bir garanti yükümlülüğü olmayacak ve garanti uygunsuzluklarından kaynaklanabilecek diğer tüm talep, zarar, sorumluluk, kayıp, masraf ve maliyetlerden Rollic tek başına sorumlu olacaktır.

Ürün Sorumluluğu

Rollic ve siz, Oyunla veya Oyunu bulundurmanız ve/veya kullanmanızla alakalı olarak, (i) ürün sorumluluğu iddialarını, (ii) Oyunun geçerli yasalardan veya düzenlemelerden kaynaklanan koşullara uygun olmadığı yönündeki iddiaları ve (iii) tüketici koruma mevzuatından veya benzer düzenlemelerden kaynaklanan talepleri ele alma sorumluluğunun Apple’a değil, Rollic’e ait olduğunu kabul etmektesiniz. Bu Şartlar, Rollic’in size karşı olan ve geçerli yasaların izin verdiği sınırları aşan sorumluluğunu sınırlamamaktadır.

Fikri Mülkiyet Hakları

Siz ve Rollic, üçüncü bir kişinin Oyunun veya Oyunu bulundurmanızın ve kullanmanızın üçüncü bir kişinin fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğini iddia etmesi halinde, bu fikri mülkiyet hakkı ihlali iddiasına ilişkin inceleme, savunma, uzlaşma ve çözümden Apple’ın değil, Rollic’in sorumlu olacağını bilmekte ve kabul etmektesiniz.

Yasalara Uyum

(i) ABD Hükümeti ambargosu altında bulunan ya da ABD Hükümetine göre “terörü desteklediği” belirlenen bir ülkede bulunmadığınızı ve (ii) ABD Hükümetinin yasaklı veya kısıtlı kişilere ilişkin listelerinde yer almadığınızı beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Size açıklamamız gereken diğer bilgiler

Bu Şartlarda yapılacak değişiklikler

Yasalardaki veya sektör uygulamalarındaki değişiklikleri yansıtmak veya sunduğumuz ek özellikleri ele almak amacıyla bu Şartları (kısmen veya tamamen) değiştirmemiz, genişletmemiz veya kaldırmamız gerekebilir. Son güncellemenin yapıldığı tarih bu belgenin sonunda belirtilmektedir.

Ciddi değişiklikler yaptığımızda, web sitemizde veya Oyunda bu değişiklikleri görünür şekilde paylaşarak size makul bir süre öncesinden bildireceğiz.

Bu değişikliklerin bildirilmesinden sonra Oyunlarımızı kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Bildirilen değişiklikleri kabul etmiyorsanız, Oyunu kullanmaya devam etmenize izin verilmeyecek ve Oyunu silmeniz gerekecektir.

Aksine bir beyanda bulunmadığımız takdirde, değişiklikler yayımlandıklarında geçerli olurlar. Bu Şartların bir kopyasını referans için yazdırmanızı ve değişikliklerden haberdar olduğunuzdan emin olmak için bu web sayfasını zaman zaman yeniden ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.

Üçüncü kişilere ait haklar

Uygulama Mağazalarının Madde 16’da yer alan hakları dışında, geçerli Kanunlara göre bu Şartları icraya koyma hakkını haiz üçüncü kişi yoktur.

Ayrılabilme

Bu hükümlerden birinin herhangi bir nedenle hukuka aykırı veya icrasının imkânsız olduğuna hükmedilmesi halinde, bu Şartları geri kalan hükümleri eksiz olarak geçerli olmaya devam edecek ve yürürlükte kalacaktır.

Anlaşmanın Tamamı

Bu Şartlar, bu Şartların konusu (Oyunların tamamı da dahil olmak üzere) hakkında sizinle bizim aramızdaki anlaşmanın tamamını oluşturmakta ve sizinle bizim aramızdaki daha önceki tüm görüşme ve anlaşmaların yerini almaktadır.

Bu Şartları kullanmasak veya uygulamasak ya da kullanmakta veya uygulamakta geciksek dahi daha sonra uygulayabiliriz. Bu Şartlar kapsamında yapmanız gereken herhangi bir şeyi yapmanızda hemen ısrar etmezsek veya bu Şartları ihlal etmenizle alakalı olarak aleyhinize adım atmakta geciksek dahi, bu, bunları yapmamanız gerektiği anlamına gelmeyecek ve daha sonra aleyhinize işlem yapmamızı engellemeyecektir.

Hakların devri

Oyunu (veya Sanal Öğeleri) para veya sair herhangi bir şey karşılığında ya da ücretsiz olarak başkalarına devretmeniz yasaktır. Oyunun yüklü olduğu bir cihazı sattığınız takdirde, Oyunu bu cihazdan kaldırmanız zorunludur. Bu Şartlar kapsamındaki hak ve yükümlülükleriniz, ancak bizim bunu yazılı şekilde kabul etmemiz halinde başkalarına devredebilirsiniz. Rollic bu Şartlar kapsamındaki haklarını ve yükümlülüklerini başka kuruluşlara devredebilir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda bunu size yazılı olarak açıklayacağız.

Bu Şartların tabi olduğu yasalar

Bu Şartlar İngiliz yasalarına tabidir ve bu Şartlar kapsamında İngiliz mahkemelerinde yasal işlem başlatabilirsiniz. İngiltere dışında yaşıyorsanız, tüm yasal işlemler, yaşadığınız yerdeki yetkili mahkemede yapılmalıdır.

İletişim ve Destek

Uyuşmazlık: Rollic, Rollic’le aranızda bir uyuşmazlık çıktığı takdirde, ilk önce oyun içerisindeki yardım bölümü üzerinden doğrudan doğruya bir yardım bileti açarak ya da aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak çözüm için doğrudan Rollic’le iletişime geçmenizi teşvik etmektedir.

Destek: Şartlar veya Oyunlarımız hakkında bilgi almak istediğinizde ya da Oyunları kullanırken sorun yaşadığınızda, https://rollic.helpshift.com/hc/en/ adresindeki destek kaynaklarımıza bakmanızı rica ederiz.

İletişim ve Şikâyet: Bu Şartlar hakkında sorunuz varsa, aşağıdaki iletişim bilgilerimizden bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz.

Rollic Games
Türkiye
info@rollicgames.com

Bildirim: Bu Şartlar hakkında Rollic’e yapılacak her bildirim info@rollicgames.com adresine gönderilmelidir.


Last Edited on November 2022