Kullanım Koşulları

Biz, Rollic Games Oyun ve Pazarlama Anonim Şirketi, Türk kanunlarına tabi, kayıtlı adresi Hacımimi Mah. Hoca Ali Sok. No:14/2 – Beyoğlu/İstanbul’da adresinde bulunan bir şirket (“Rollic Games” veya “Rollic” veya “Biz”) olarak Apple Uygulama Mağazası ve Google Uygulama Mağazası da dahil uygulama mağazaları aracılığı ile kullanıma sunulan oyun ve telefon oyun uygulamaları geliştiricisi ve yayınlayıcısıyız (“Oyunlarımız”).

Hizmetleri kullanmanızın bir ön koşulu olarak işbu Hizmet Koşullarını (“Sözleşme”) kabul etmelisiniz. Hizmetleri kullanarak veya diğer bir şekilde erişerek Sözleşmeyi kabul etmektesiniz. Sözleşmeyi kabul etmediğiniz takdirde Hizmetleri kullanamaz veya Hizmetlere diğer bir şekilde erişemezsiniz.

Geçerli Hizmetin herhangi bir bileşeninde aksi belirtilmedikçe, Hizmetleri kullanmak veya indirmek ücretsizdir fakat Hizmetler, satın alma yapmanıza olanak tanıyan özellikler içerebilir.

 1. Hakkında

  Oyunlarımızdan birini indirerek işbu Sözleşmeyi ve Gizlilik Politikamızı kabul etmektesiniz. Rollic Games ile ilişkiniz yalnızca işbu Sözleşmeye ve Gizlilik Politikasına tabi olacaktır. İşbu Sözleşme ve Gizlilik Politikamız indirilmek üzere Rollic Games internet sitesi www.rollicgames.com adresinde mevcuttur.

  Oyunlarımızdan birini cihazınıza her indirdiğinizde yeni bir Sözleşme tamamlanır ve bu Sözleşmenin koşulları bu Oyunu kullanımınıza uygulanır. Hizmetleri kullanarak veya Hizmetlere diğer bir şekilde erişerek işbu Sözleşmeyi kabul etmektesiniz. Sözleşmeyi kabul etmediğiniz takdirde Hizmetleri kullanamaz veya Hizmetlere diğer bir şekilde erişemezsiniz.

  Uygulama mağazaları ve platformları bu uygulama mağazaları ve platformları ile ilişkinize uygulanacak kendi koşullarını sunabilirler.

  16 yaş veya üzerinde olduğunuzu beyan etmektesiniz. 18 yaşından küçükseniz Oyunlarımızı yalnızca veli(ler)iniz veya vasiniz işbu Sözleşmeyi incelemiş ve işbu Sözleşmeye tabi olarak Oyunumuzu indirmenize ve Oyunumuzu oynamanıza izin vermiş ise indirebilir ve cihazınızda oynayabilirsiniz. Rollic Games herhangi bir zamanda kimliğinize ve yaşınıza ve bir veli veya vasiden rızaya ilişkin yeterli kanıt talep edebilir.

 2. Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

  1. Lisans

   İşbu Sözleşmenin koşullarına tabi olarak, Rollic size devredilemez, münhasır olmayan (a) kişisel kullanımız için kullanım ve (b) sahip olduğunuz veya kullanımınız için kontrol ettiğiniz cihazınıza her Oyun için indirme sitesi tarafından yetkilendirdiğiniz kopya sayısı kadar indirme, kurma ve çalıştırma amaçlarıyla kopyalama lisansı sunmaktadır (“Lisans”).

  2. Belirli Kısıtlamalar

   İşbu Sözleşme kapsamında size sunulan haklar aşağıdaki kısıtlamalara tabidir: (a) herhangi bir Oyunu lisanslamayacak, satmayacak, kiralayamayacak, devretmeyecek, temlik etmeyecek, dağıtmayacak, barındırmayacak veya başka bir şekilde ticari olarak faydalanmayacaksınız; (b) söz konusu sınırlamaların uygulanabilir hukuk bakımından açıkça yasaklanmamış olduğu durumlar haricinde, Oyunların herhangi bir bölümünü değiştirmeyecek, tercüme etmeyecek, uyarlamayacak, birleştirmeyecek, türemiş çalışmalar yapmayacak, parçalarına ayırmayacak, kaynak koda dönüştürmeyecek, ters derlemeyecek veya tersine mühendislik yapmayacaksınız; (c) Oyunlara benzer veya rekabet eden bir hizmet veya uygulama oluşturmak için erişmeyeceksiniz; (d) burada açıkça belirtilmediği sürece, herhangi bir Oyunun herhangi bir bölümü herhangi bir biçim veya şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz, indirilemez, görüntülenemez, gönderilemez veya iletilemez veya (e) herhangi bir Oyunda veya içinde yer alan telif hakkı bildirimleri veya diğer mülkiyet işaretlemeleri kaldırılamaz veya yok edilemez. Herhangi bir Oyunun gelecekteki herhangi bir sürümü, güncellemesi veya işlevselliğine yapılan eklemeler (uygulama içi satın alımlar, ek seviyeler ve oyun geliştirmeleri dahil) böyle bir eklemeye ilişkin hükümlerde aksi belirtilmedikçe işbu Sözleşmenin koşullarına tabi olacaktır. Herhangi bir Oyun içeriğine ilişkin telif hakkı veya diğer mülkiyet bildirimleri bütün kopyalarda korunmak zorundadır.

  3. Bölgesel Kanunlar

   İhracat ve ithalat düzenlemeleri de dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın uygulanabilir bütün kanunlara uymaktan yalnızca siz sorumlusunuz.

  4. Değişiklik

   Rollic, herhangi bir zamanda bildirimle veya bildirimsiz olarak Oyunları veya bunların herhangi bir bölümünü değiştirme, askıya alma veya durdurma hakkını saklı tutar. Rollic’in size veya herhangi bir üçüncü tarafa herhangi bir Oyunun veya bunların herhangi bir bölümünün değiştirilmesi, askıya alınması veya durdurulması nedeniyle sorumlu olmayacağını kabul etmektesiniz.

  5. Mülkiyet

   Size sunulan Oyunlar size lisanslanmış ve satılmamıştır. Rollic (ve varsa lisans verenleri) ilgili bütün fikri mülkiyet hakları dahil, Kullanıcı İçeriğiniz (aşağıda tanımlanmıştır) hariç, bütün Oyunların tüm haklarına, unvanlarına ve menfaatlerine sahiptir. Bu Sözleşme bir satış değildir ve size herhangi bir Oyuna ilişkin mülkiyet haklarını geçirmez. Rollic adı, logosu ve Oyunlarla ilişkili ürün adları Rollic'e (veya varsa, lisans verenlerine) aittir ve bunları kullanmak için dolaylı, engelleyici veya bir başka şekilde herhangi bir hak veya lisans verilmez. Rollic (ve varsa lisans verenleri) işbu Sözleşmede tanınanlar dışında bütün haklarını saklı tutarlar.

  6. Reklamlar

   Bir Oyunu başlattığınızda veya durdurduğunuzda, bir reklam gösterilebilir. Oyun sırasında afişler, ödüllü videolar ve/veya geçiş reklamları gösterilebilir.

 3. Kullanıcı İçeriği

  1. Kullanıcı İçeriği

   Bir kullanıcının “Kullanıcı İçeriği” herhangi bir Oyun aracılığı ile yüklediği, dağıttığı veya diğer bir şekilde sunduğunu bütün içeriği ifade eder. Kullanıcı İçeriğinizden yalnızca siz sorumlusunuz. Diğerlerinin bunların doğruluğuna, eksiksizliğine veya kullanışlılığına olan güvenleri veya sizin veya üçüncü tarafların şahsen belirlenebilir olmanıza neden olan Kullanıcı İçeriğinizin ifşası dahil olmak üzere Kullanıcı İçeriğinizin bütün risklerini siz üstlenmektesiniz. Böylelikle, Kullanıcı İçeriğinizin, Kabul Edilebilir Kullanım Politikasını (aşağıda tanımlanmıştır) ihlal etmediğinizi kabul ve taahhüt etmeksiniz. Kullanıcı İçeriğinizin herhangi bir şekilde Rollic tarafından sağlandığını, desteklendiğini veya onaylandığını ifade veya ima edemezsiniz. Rollic, herhangi bir Kullanıcı İçeriğini yedeklemek zorunda değildir ve Kullanıcı İçeriği herhangi bir zamanda silinebilir. İstediğiniz takdirde Kullanıcı İçeriğinizin yedek kopyalarını oluşturmaktan münhasıran siz sorumlusunuz.

  2. Lisans

   Kullanıcı İçeriğinizi herhangi bir Oyunla yükleyerek, dağıtarak veya başka bir şekilde kullanarak, Rollic'e kendiliğinden, yalnızca herhangi bir Oyunda Kullanıcı İçeriğinizi göstermek adına Kullanıcı İçeriğinizi çoğaltma, halka açık bir şekilde sergileme, halka açık bir şekilde gerçekleştirme, türev çalışmalarını hazırlama, diğer çalışmalara dahil etme, başka şekillerde kullanma haklarına ilişkin alt lisanslar verme hakkı da dahil olmak üzere geri alınamaz, münhasır olmayan ve tamamen ödenmiş dünya çapında bir lisans vermekte ve böyle bir lisans verme hakkınız olduğunu beyan ve taahhüt etmektesiniz.

  3. Geri Bildirim

   Rollic’e herhangi bir geri bildirim veya öneri (“Geri Bildirim”) sağladığınız takdirde Rollic’e Geri Bildirim’e ilişkin bütün hakları böylelikle devretmekte ve Rollic’in bu Geri Bildirimleri ve ilgili bilgileri uygun bulduğu herhangi bir şekilde kullanma hakkı olduğunu kabul etmektesiniz. Rollic sağladığınız bütün Geri Bildirimleri gizli veya mülkiyete tabi olmayarak değerlendirecektir. Rollic’e gizli veya mülkiyete tabi olduğunu düşündüğünüz herhangi bir bilgi veya fikir sunmayacağınızı kabul etmektesiniz.

  4. Kabul Edilebilir Kullanım Politikası

   Aşağıdakiler Rollic’in “Kabul Edilebilir Kullanım Politikası”nı ifade eder.

   Herhangi bir Oyunu (a) telif hakları, ticari marka, patent, ticari sır, manevi hak, gizlilik hakkı, açıklama hakkı veya diğer herhangi bir fikri mülkiyet hakkı veya tescilli haklar dahil üçüncü taraf haklarını ihlal eden, (b) haksız fiil niteliğinde, ticari itibarı zedeleyen, iftira niteliğinde, yanlış veya kasten yanlış yönlendiren, (c) taciz edici, istismarcı, tehditkar, zararlı, kaba, müstehcen veya saldırgan nitelikte veya pornografi, çıplaklık veya sansürsüz veya sansürlü şiddet içeren, herhangi bir grup veya bireye karşı şiddet, ırkçılık, ayrımcılık, bağnazlık, nefret veya fiziksel şiddeti teşvik eden veya diğer bir şekilde tartışmalı, (d) reşit olmayanlara karşı herhangi bir şekilde zararlı, (e) ticari olsun veya olmasın istenmeyen veya yetkilendirilmemiş reklam, tanıtım ürünleri, önemsiz posta, istenmeyen posta, zincirleme mektup, saadet zinciri veya diğer herhangi bir çoğaltılmış veya istenmeyen mesaj içeren veya (f) herhangi bir kanun, yönetmelik veya sözleşmesel yükümlülüğü ihlal eden Kullanıcı İçeriği yüklemek, dağıtmak veya diğer herhangi bir şekilde kullanmak üzere kullanmayacağınızı kabul etmektesiniz.

   Herhangi bir Oyunu (a) bir bilgisayar sistemine veya veriye zarar vermeyi veya değiştirmeyi amaçlayan bilgisayar virüsleri, solucanlar, zararlı kodlar veya diğer yazılımları yükleme veya dağıtmak, (b) rızaları olmaksızın e-posta adresleri dahil olmak üzere diğer kullanıcılara ilişkin bilgi veya veri toplamak (örneğin, avcılık botları, robotlar, örümcekler veya kazıyıcılar kullanmak), (c) Oyunlara bağlı sunucuları veya ağları etkisiz kılmak, bunlara aşırı yük bindirmek, bozmak veya diğer bir şekilde bunlara müdahale etmek (örneğin, hizmeti engelleme saldırısı), (d) Siteye veya Oyunlara bağlı sunuculara veya ağlara yetkilendirilmemiş erişim sağlamaya çalışmak (örneğin, şifre madenciliği) veya (e) diğer bir kullanıcının kullanımı veya herhangi bir Oyundan yararlanmasına müdahale etmek amaçlarıyla kullanmayacağınızı kabul etmektesiniz.

  5. Uygulama

   Herhangi bir Kullanıcı İçeriğini gözden geçirme hakkını tamamen kendi takdirimizde olmak üzere (böyle bir yükümlülüğümüz bulunmamakla beraber) saklı tutmaktayız. Size bir bildirimde bulunarak veya bulunmadan herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle Kullanıcı İçeriğinizi kaldırabilir veya değiştirebiliriz.

 4. Süre ve Fesih

  1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi süresiz olarak yürürlüktedir.

  2. Taraflardan her biri işbu Sözleşmeyi 14 gün önceden bildirimde bulunarak (yazılı veya elektronik iletişim, örneğin e-posta yoluyla, gereklidir) feshedebilir. Ayrıca, Oyunu cihazınızdan silerek veya Facebook uygulamalarınızdan kaldırarak işbu Kullanıcı Sözleşmesini derhal etkili olacak şekilde feshedebilirsiniz.

  3. İşbu Hizmet Koşullarını esaslı olarak ihlal ettiğinize dair haklı bir gerekçemiz olduğu takdirde Oyununuzu askıya alabilir ve/veya işbu Kullanıcı Sözleşmesini feshedebiliriz. Bölüm 2 veya 3.4 ihlaliniz esaslı bir ihlal olarak kabul edilecektir.

  4. Taraflardan her biri işbu Kullanıcı Sözleşmesini bildirimde bulunmadan haklı nedenle feshedebilir. Böyle bir haklı nedenle feshin gerekçesi işbu Hizmet Koşullarının esaslı ihlalidir.

  5. Sona ermeden sonra işbu Kullanıcı Sözleşmesinin konusunu oluşturan Oyuna erişim sağlayamayacaksınız. Oyun içi gelişiminiz ve Oyunla ilgili diğer verileriniz silinecektir. Sadece Rollic, Oyunu işletmeye devam ettiği takdirde, Oyunu tekrar indirebilecek veya Oyuna Facebook üzerinden erişim sağlayabilecek olup bu takdirde yeni bir Kullanıcı Sözleşmesi yürürlüğe girecektir fakat oyuna ilişkin veriler eski haline getirilemez.

  6. Kabul Edilebilir Kullanım Politikasını veya işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal ettiğinize iyi niyetli olarak inandığımız takdirde (a) herhangi bir Oyunu ve/veya ilgili herhangi bir hizmeti kullanma haklarınız askıya alabilir veya (b) size bildirimde bulunarak ya da bulunmaksızın işbu Sözleşmeyi herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle tamamen kendi takdirimizde olacak şekilde feshedebiliriz. Yukarıdakilere halel gelmeksizin, Rollic, telif hakkı sahibi veya telif hakkı sahibinin yasal temsilcisinin Rollic’e derhal yapacağı bildirim üzerine üçüncü tarafın telif haklarını tekrarlayan şekilde ihlal eden herhangi bir kullanıcısıyla işbu Sözleşmeyi feshetme hakkını saklı tutar.

  7. İşbu Sözleşmenin feshi üzerine Oyunu kullanma hakkınız kendiliğinden derhal feshedilecektir. Herhangi bir feshin canlı veri tabanlarımızdan Kullanıcı İçeriğinizin silinmesini içerebileceğini anlamaktasınız. Kullanıcı İçeriğinizin silinmesi dahil, Rollic’in işbu Sözleşme’nin feshinden dolayı size karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. İşbu Sözleşme feshedildikten sonra dahi işbu Sözleşmenin aşağıdaki hükümleri yürürlükte kalacaktır: Bölümler 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3, 4.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11.

  8. Tazminat

   Üçüncü taraflarca (i) herhangi bir Oyunu kullanmanızdan, (ii) Kullanıcı İçeriğinizden veya (iii) işbu Sözleşmeyi ihlal etmenizden doğan veya bunlarla ilişkili ileri sürülen bütün iddia, dava, kayıp, zarar, yükümlülük, gider ve masraflara (makul vekalet ücretleri de dahil) ilişkin olarak Rollic’i (ve tedarikçilerini) savunmayı, tazmin etmeyi ve masun tutmayı kabul etmektesiniz. Rollic, masrafları size ait olmak üzere, Rollic’i tazmin etmeniz gereken herhangi bir konu ile ilgili olarak münhasır savunmayı üstlenme ve kontrol etme hakkını saklı tutar ve siz, bizim bu iddialara ilişkin savunmamızla iş birliği yapmayı kabul etmektesiniz. Rollic’in önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir konuda uzlaşmamayı kabul etmektesiniz. Rollic böyle bir iddia, dava veya süreçten haberdar olduktan sonra size bildirimde bulunmak için makul çabayı gösterecektir.

 5. Üçüncü Taraflar

  1. Uygulama Mağazaları

   Oyunun kullanılabilirliğinin Oyunu aldığınız üçüncü tarafa, örneğin Apple iPhone veya Android Mağazaları (“Uygulama Mağazaları”), bağlı olduğunu onaylamakta ve kabul etmektesiniz. İşbu Sözleşmenin siz ve Rollic arasında olduğunu ve siz ve Uygulama Mağazası arasında olmadığını kabul etmektesiniz. Uygulama Mağazası Oyundan, içeriğinden, bakımından, destek hizmetlerinden ve garantilerinden ve bunlara ilişkin taleplere (örneğin, ürün sorumluluğu, yasalara uygunluk veya fikri mülkiyet haklarının ihlali) cevap vermekten sorumlu değildir. Oyunla ilişkili olarak Uygulama Mağazası tarafından talep edilen (varsa) bütün ücretleri ödemeyi kabul etmektesiniz. Uygulanabilir bütün üçüncü taraf koşullarına (örneğin, Uygulama Mağazasının koşul ve şartları) uymayı ve Oyunu kullanma lisansınızın bunlara uymaya bağlı olduğunu kabul etmektesiniz. Uygulama Mağazasının (ve iştiraklerinin) işbu Sözleşmenin üçüncü taraf lehtarı olduklarını ve işbu Sözleşmeyi icra etme hakkına sahip olduklarını kabul etmektesiniz.

  2. Üçüncü Taraf Hizmetleri

   Rollic belirli üçüncü taraf uygulamaların (lider tabloları, oyun ağları gibi) Oyun içerisinde içerik sağlamasına izin verebilir (“Üçüncü Taraf Hizmetleri”). Oyun, Üçüncü Taraf Hizmeti cihazında yüklü olan kullanıcılar arasında Üçüncü Taraf Hizmeti tarafından sağlanan içeriğin gönderilmesi için kullanılabilir. Bunu yaptığınızda, Rollic, Rollic Gizlilik Politikasında açıklandığı üzere Üçüncü Taraf Hizmeti ile bilgi paylaşacaktır. Rollic, Üçüncü Taraf Hizmetinden sorumlu değildir ve bunu kontrol etmemektedir. Rollic bu Üçüncü Taraf Hizmetlerini size yalnızca bir kolaylık olarak sunmaktadır. Rollic’in Üçüncü Taraf Hizmetlerini gözden geçirmek veya denetlemek gibi bir yükümlülüğü olmadığı gibi bunları onaylamamakta, teşvik etmemekte veya bunlara ilişkin bir beyan veya garantide bulunmamaktadır. Bütün Üçüncü Taraf Hizmetlerini riski kendinize ait olacak şekilde kullanmaktasınız. Bir Üçüncü Taraf Hizmetine erişim sağladığınızda, üçüncü tarafın gizlilik politikası da dahil olmak üzere uygulanabilir üçüncü taraf koşul ve politikaları uygulanır. Herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmeti ile işlem yapmaya başlamadan önce gerekli veya uygun olduğunu düşündüğünüz bütün araştırmayı yapmalısınız.

  3. Diğer Kullanıcılar

   Bir oyun diğer kullanıcılar tarafından sağlanan Kullanıcı İçeriği içerebilir. Rollic, Kullanıcı İçeriğinden sorumlu değildir ve bunları kontrol etmemektedir. Rollic’in Kullanıcı İçeriğini gözden geçirmek veya denetlemek gibi bir yükümlülüğü olmadığı gibi bunları onaylamamakta, teşvik etmemekte veya bunlara ilişkin bir beyan veya garantide bulunmamaktadır. Bütün Kullanıcı İçeriği kullanımında ve diğer kullanıcılarla etkileşimde risk size aittir. Diğer kullanıcılarla olan etkileşiminiz yalnızca siz ve diğer kullanıcı arasındadır ve bizim buna dahil olmak gibi bir yükümlülüğümüz bulunmamaktadır. Rollic’in bu etkileşimlerden doğan hiçbir sorumlulukla yükümlü olmayacağını kabul etmektesiniz.

  4. Feragat

   Herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmetiyle, diğer kullanıcılarla veya Üçüncü Taraf Reklam Verenlerle olan etkileşiminize veya bunların herhangi bir davranışına veya faaliyetine ilişkin şu an bilinen ya da bilinmeyen bütün iddialardan, taleplerden, dava haklarından Rollic’i (ve tedarikçilerini) geri dönülemez ve koşulsuz olarak ibra etmektesiniz. KALİFORNİYA’DA İKAMET EDİYORSANIZ, YUKARIDAKİLERE İLİŞKİN OLARAK “GENEL BİR İBRA, ALACAKLININ İBRAYI İMZALADIĞI ANDA LEHİNE VAROLDUĞUNU BİLMEDİĞİ VEYA ŞÜPHELENMEDİĞİ ANCAK BİLMESİ HALİNDE BORÇLU İLE UZLAŞMASINI ESASLI ÖLÇÜDE ETKİLEYECEK OLAN TALEPLERİ KAPSAMAZ” HÜKMÜNÜ HAİZ KALİFORNİYA MEDENİ KANUNU BÖLÜM 1542’DEN FERAGAT ETMEKTESİNİZ.

 6. Yasal Sorumluluk Sınırı

  1. OYUNLAR “OLDUKLARI GİBİ” VE MEVCUT OLDUKLARI ŞEKİLLERİYLE SUNULMAKTADIR VE Rollic (VE TEDARİKÇİLERİ) PAZARLANABİLİRLİĞE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞA, UNVANA, MÜDAHALESİZ KULLANIMA, DOĞRULUĞA VEYA İHLAL ETMEMEYE İLİŞKİN GARANTİLER VEYA KOŞULLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE AÇIK VEYA ÖRTÜLÜ GARANTİLERİ VEYA KOŞULLARI AÇIKÇA REDDETMEKTEDİR. Rollic (VE TEDARİKÇİLERİ) AŞAĞIDAKİLERE İLİŞKİN HERHANGİ BİR GARANTİDE BULUNMAZ: (A) GEREKLİLİKLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINA, (B) KESİNTİSİZ, VAKTİNDE, GÜVENLİ VEYA HATASIZ BİR ŞEKİLDE MEVCUT OLACAĞINA VEYA (C) DOĞRU, GÜVENİLİR, TAM, HUKUKİ VEYA GÜVENLİ OLACAĞINA.

  BAZI YARGI ALANLARI ÖRTÜLÜ GARANTİLERİN HARİÇ TUTULMASINA İZİN VERMEMESİ NEDENİYLE YUKARIDAKİ HARİÇ TUTULANLAR SİZE UYGULANMAYABİLİR.

 7. Sorumluluk Sınırlamaları

  1. HİÇBİR DURUMDA ROLLİC (VEYA TEDARİKÇİLERİ) SİZE VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFA KARŞI İŞBU SÖZLEŞMEDEN VEYA ROLLIC’İN GİZLİLİK POLİTİKASINDAN, HERHANGİ BİR OYUNDAN DOĞAN VEYA BUNLARLA İLİŞKİLİ OLARAK HERHANGİ BİR KAR KAYBINDAN VEYA ROLLİC BU TÜR ZARARLARIN DOĞABİLME İHTİMALİ KONUSUNDA DANIŞMANLIK ALMIŞ OLSA DAHİ HERHANGİ BİR TALİ, DOLAYLI, CEZAİ, ARIZİ, ÖZEL VEYA CEZALANDIRICI ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. HERHANGİ BİR OYUNA ERİŞİM SAĞLANMASI VE KULLANIMASI TAMAMEN SİZİN TAKDİRİNİZDEDİR VE RİSKİ SİZE AİTTİR VE BİLGİSAYAR SİSTEMİNİZE VEYA TAŞINABİLİR CİHAZINIZA GELEN HERHANGİ BİR ZARARDAN VEYA BUNDAN DOĞAN VERİ KAYBINDAN YALNIZCA SİZ SORUMLU OLACAKSINIZ. BURADA AKSİNE HÜKÜM BULUNSA DAHİ, ROLLİC’İN SİZE KARŞI İŞBU SÖZLEŞMEDEN VEYA ROLLİC’İN GİZLİLİK POLİTİKASINDAN DOĞAN SORUMLULUĞU (HANGİ NEDENLE OLURSA OLSUN VE EYLEMİN FORMATINDAN BAĞIMSIZ OLARAK) HER ZAMAN (EĞER VARSA) ROLLİC’E SON 12 AY İÇİNDE ÖDEMİŞ OLDUĞUNUZ MİKTAR İLE SINIRLI OLACAKTIR. HİÇBİR DURUMDA İŞBU SÖZLEŞMEDEN DOĞAN VEYA BUNUNLA İLİŞKİLİ OLARAK ROLLİC’İN TEDARİKÇİLERİNİN HERHANGİ BİR SORUMLULUĞU OLMAYACAKTIR.

  2. BAZI YARGI ALANLARI DOLAYLI VEYA ARIZİ ZARARLARDAN SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASINA VEYA HARİÇ TUTULMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR, BU NEDENLE YUKARIDAKİ SINIRLAMALAR VEYA HARİÇ TUTULANLAR SİZİN DURUMUNUZA UYGULANAMAYABİLİR VE YARGI ALANLARINA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREN BAŞKA HUKUKİ HAKLARA SAHİP OLABİLİRSİNİZ.

 8. Ücretler

  1. Uygulama içi alımlar.

   Rollic, Hizmet kapsamında kullanılmak üzere size gerçek para ile satın alabileceğiniz veya oyun kapsamında kazanabileceğiniz veya ödeyebileceğiniz belirli sanal ürünler lisanslayabilir (“Sanal Ürünler”). Sanal Ürünler size sınırlı, şahsi, devredilemez, alt lisans tahsis edilemez ve geri dönülemez şekilde ve yalnızca ticari olmayan kullanım için lisanslanır.

   Rollic Games, bildirimde bulunarak veya bulunmadan, herhangi bir zamanda Sanal Ürünleri yönetebilir, kontrol edebilir, değiştirebilir veya kaldırabilir.

   Sanal Ürünlerin devri, aksine (varsa) hizmetlerde açıkça izin verilmediği sürece, yasaktır.

   Sanal Ürünlerin gerçek para olarak herhangi bir karşılıkları yoktur ve gerçek dünya parasının yerine geçemezler. Rollic Games’in veya diğer herhangi bir kişinin veya kuruluşun Sanal Ürünleri değeri olan herhangi bir şeyle değiştirme yükümlülüğü yoktur. Rollic Games’in Sanal Ürünlerinizin korsanlığının yapılmasından veya kaybolmasından dolayı sorumluluğu yoktur.

   Sanal Ürünlerin fiyatları veya ulaşılabilirlikleri herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın değişime tabidir. Zorunlu mevzuata tabi olarak, Hizmetler aracılığıyla yapılan bütün satın almalar ve geri almalar nihai ve iade edilemez niteliktedir. Hizmetlerde kullanılmak için olan Sanal Ürünlerin şartlarının satın alma ile derhal başlayan bir süreç olduğunu ve performansın başlamasıyla geri çekme hakkınızdan feragat ettiğinizi kabul etmekte ve onaylamaktasınız.

   İşbu Sözleşme kapsamındaki lisansınızın kaybı iradi olsun veya olmasın, zorunlu mevzuata tabi olarak, Rollic Games’in size herhangi bir nedenle Sanal Ürünler için iade vermesi gerekmediğini ve kullanılmayan Sanal Ürünler için para veya sair telafi almayacağınızı kabul etmektesiniz.

   Rollic’in Gizlilik Politikasında belirtildiği şekilde kişisel verilerinizin silinmesini talep ettiğiniz takdirde, Rollic Games söz konusu Sanal Ürünleri sizinle ilişkilendiremeye devam edemeyeceği için kalıcı olarak ve iade hakkını olmaksızın bütün Sanal Ürünlerinizi kaybedersiniz.

   ROLLİC GAMES’İN HERHANGİ BİR NEDENLE İADE VERMESİ GEREKMEDİĞİNİ VE HESABINIZI SİLDİĞİNİZDE VEYA KULLANMAYA SON VERDİĞİNİZDE KULLANILMAMIŞ SANAL ÜRÜNLER İÇİN PARA VEYA SAİR TELAFİ ALMAYACAĞINIZI KABUL ETMEKTESİNİZ.

  2. Abonelikler

   Hizmetlerin bazı kısımları abonelik bazında faturalandırılmaktadır (“Abonelik(ler)”). Abonelik, Oyun içinde süregelen bir şekilde dinamik içeriklere ve hizmetlere erişim sağlar. Abonelikler, Oyun içinde belirtilen belirli bir süre için farklı ücretlerle mevcut olabilirler (“Abonelik Dönemi”). Oyunda mevcut onaylama araçları ile Aboneliğinizi onayladığınızda, ödemeniz iTunes veya Google Play Hesabınızdan (“Hesap”) alınacaktır. Deneme Aboneliği, Oyun içinde ilgili teklif için belirtilen aktivasyondan itibaren belirli bir zaman dilimi içerisinde ücretsiz olarak sunulur. Bu dilim içerisinde Aboneliği iptal etmediğiniz takdirde deneme süresi sona erdiğinde Abonelik Ücreti Hesabınızdan tahsil edilecektir. Lütfen Aboneliğinizin yedi günlük deneme süresinden sonra değil deneme Aboneliğinin aktive edilmesinden hemen sonra başladığına dikkat ediniz. Hesabınızın Abonelik ayarlarını kullanarak ücretsiz deneme diliminde aboneliğinizi iptal edebilirsiniz. Aktive edilmiş olduğu takdirde Rollic sizin ücretsiz deneme aboneliğinizi iptal edemez. Mevcut Aboneliğinizin sona ermesinden en az 24 saat önce aboneliğinizi kapatmadığınız sürece Abonelik kendiliğinden yenilenebilir. Mevcut Aboneliğinizin sona ermesinden sonraki 24 saat içinde Hesabınızdan Abonelik Ücreti tahsil edilecektir. Bakiye bulunmaması, kredi kartının geçersizliği veya diğer herhangi bir nedenle Abonelik Ücretinin Hesabınızdan tahsil edilememesi durumunda, Aboneliğiniz kendiliğinden iptal edilecektir.

   Bir Abonelik satın aldıktan sonra, alımdan sonra Hesabınızın ayarlarından yönetebilir veya herhangi bir zamanda otomatik yenilemeyi kapatabilirsiniz.

   Mevcut Aboneliğinizi, aktivasyon gerçekleşmiş ise iptal edemezsiniz.

   Yasalar tarafından gerekli kılınan durumlar hariç, ödenmiş Abonelik ücretleri iade edilemez.

   Rollic Games tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda Abonelik Ücretlerini değiştirebilir. Herhangi bir Abonelik ücreti değişikliği mevcut abonelik döneminin sonunda etkili olacaktır. Abonelik Ücretinin değişmesinden önce makul bir ön bildirim sağlanacaktır. Artan Abonelik Ücretini kabul etmeye yönelik bir eylemde bulunmadığınız sürece, Aboneliğiniz mevcut abonelik döneminin sonunda sona erecektir.

   Bütün faturalama ve alım satım süreçlerinin Uygulamayı indirdiğiniz platform olan App Store veya Google Play tarafından ve bunların hüküm ve koşullarına tabi olarak yürütüldüğünü onaylamakta ve kabul etmektesiniz. Ödemeye ilişkin herhangi bir sorununuz olduğu takdirde App Store veya Google Play ile doğrudan iletişime geçmeniz gerekecektir.

 9. Diğer Hükümler

  1. Sözleşmede Değişiklikler

   İşbu Sözleşme zaman zaman tadile tabi tutulmaktadır ve esaslı bir değişiklik gerçekleştirdiğimiz takdirde Sitemizde değişikliklere ilişkin görünür bir bildirim yayınlayarak size bildirimde bulunabiliriz. İşbu Sözleşmede yapılan değişiklikler, hangisi daha önce ise, size bir e-posta bildirimi göndermemizden itibaren otuz (30) takvim günü veya Sitemizde değişiklik bildirimi yayınlamamızdan otuz (30) takvim günü içinde yürürlüğe girecektir. Bu değişiklikler Oyunlarımızın yeni kullanıcıların için derhal yürürlüğe girecektir. Değişikliklere ilişkin bildirimden sonra Oyunlarımızın kullanımına devam edilmesi bu değişiklikleri onayladığınız ve bu değişikliklerin hüküm ve koşulları ile bağlı olmayı kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Yapılan en son değişikliğin tarihi işbu belgenin aşağısında yer almaktadır. Bilginiz için işbu Sözleşmenin bir nüshasını çıktı almanızı ve herhangi bir değişiklikten haberdar olduğunuzdan emin olmak için zaman zaman bu internet sitesini ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.

  2. Bildirim

   İşbu Sözleşme kapsamında Rollic’e yapılacak herhangi bir bildirim info@rollicgames.com adresine gönderilmelidir.

  3. Bölünebilirlik

   İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün herhangi bir nedenle geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilmesi halinde işbu Sözleşmenin kalan hükümleri etkilenmeyecek ve geçersiz ya da uygulanamaz hüküm yasalar tarafından izin verilen azami şekilde geçerli ve uygulanabilir olacak şekilde değiştirilecektir.

  4. Sözleşmenin Bütünlüğü

   İşbu Sözleşme siz ve Rollic arasında buradaki konulara (bütün Oyunlar dahil) ilişkin nihai, bütün ve münhasır anlaşmadır ve taraflar arasında bu konulara ilişkin daha önceki bütün tartışma ve anlaşmalardan (tüm eski Son Kullanıcı Lisans Sözleşmeleri ve Hizmet Koşulları veya Gizlilik Politikası dahil) üstündür ve bunları birleştiricidir. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü veya hakkını uygulama veya icra etmememiz böyle bir haktan veya hükümden feragat anlamına gelmeyecektir. İşbu Sözleşmedeki bölüm başlıkları yalnızca kolaylık açısından koyulmuş olup yasal veya sözleşmesel etkileri söz konusu değildir. “dahil” ifadesi, “sınırlama olmaksızın” ifadelerini de kapsayacaktır. Rollic ile ilişkiniz bağımsız bir sözleşme tarafının ilişkisidir ve taraflardan hiçbiri diğerinin temsilcisi ya da ortağı değildir. İşbu Sözleşme ve buradaki hak ve yükümlülükler Rollic’in önceden yazılı izni olmaksızın sizin tarafından temlik edilemez ve bunu ihlal niteliğinde olan herhangi bir temlik girişimi hükümsüzdür. Rollic, sizin rızanız olmaksızın, bir birleşme, devralma, yeniden yapılanma veya varlıklarının tümünün veya önemli bir kısmının satışı veya diğer bir hukuki işlemle bağlantılı olarak işbu Sözleşmeyi temlik edebilir. İşbu Sözleşmenin hükümleri temlik alan üzerinde bağlayıcı olacaktır.

  5. Delil Sözleşmesi

   Rollic ve Kullanıcı arasında Kullanım Koşulları sebebiyle ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda, Rollic’e ait belge ve elektronik kayıtlar münhasır delil niteliğinde olacaktır.

 10. Apple Uygulama Mağazası Ek Hüküm ve Koşulları

  Apple Uygulama Mağazasından bir Oyun kullanıyor iseniz aşağıdaki ek hüküm ve koşullar size uygulanabilir. Yalnızca Apple Uygulama Mağazasından olan Oyunlara ilişkin olarak bu Sözleşmenin diğer hüküm ve koşullarının, bu Bölüm 10'daki hüküm ve koşullardan daha az kısıtlayıcı olduğu veya bunlarla başka bir şekilde çeliştiği durumda, bu Bölüm 10'daki daha kısıtlayıcı veya çelişkili hüküm ve koşullar geçerlidir.

  1. Kabul

   Rollic ve siz işbu Sözleşmenin, Apple ile değil yalnızca Rollic ve siz arasında akdedilmekte olduğunu ve Apple’ın değil sadece Rollic’in Oyun ve içeriğinden sorumlu olduğunu kabul etmektesiniz. İşbu Sözleşmenin Oyunda belirtilen Kullanım Kurallarından daha az kısıtlayıcı kullanım kuralları olduğu veya diğer bir şekilde Uygulama Mağazası Hizmet Koşulları ile çeliştiği takdirde, daha kısıtlayıcı veya çelişen Apple koşulları uygulanacaktır.

  2. Lisansın Kapsamı

   Bu Oyun için size tanınan lisans, sahip olduğunuz veya kullandığınız bir iOS Ürününde ve Uygulama Mağazası Hizmet Koşullarında belirtilen Kullanım Kurallarında izin verildiği şekilde Oyunu kullanmanız ile sınırlı devredilemez bir lisanstır.

  3. Bakım ve Destek

   Oyuna ilişkin olarak (eğer varsa) işbu Sözleşmede belirtilen veya uygulanabilir hukuk tarafından gerekli kılındığı şekilde herhangi bir bakım ve hizmetin sağlanmasından yalnızca Rollic sorumludur. Rollic ve siz Oyuna ilişkin olarak Apple’ın herhangi bir bakım ve destek hizmeti sağlamakla yükümlü olmadığını kabul etmektesiniz.

  4. Garanti

   Açıkça reddedilmediği sürece, Rollic, kanun gereği açık veya örtülü, bütün ürün garantilerinden tek başına sorumludur. Oyunun geçerli herhangi bir garantiye uymaması durumunda Apple’ı bilgilendirebilirsiniz ve Apple size Oyunun satın alma bedelini iade edebilir ve uygulanabilir hukuk tarafından izin verilen azami ölçüde, Apple Oyuna ilişkin başka hiçbir garanti yükümlülüğü olmayacak ve herhangi bir garantiye uymamaktan kaynaklanan başka herhangi bir iddia, kayıp, yükümlülük, zarar, masraf veya giderden Rollic tek başına sorumlu olacaktır.

  5. Ürün Talepleri

   Rollic ve siz (i) ürün sorumluluğu taleplerinden, (ii) Oyunun herhangi bir uygulanabilir hukuka veya düzenleyici gerekliliğe uymadığına ilişkin iddialardan ve (iii) tüketicinin korunması veya benzeri yasa düzenlemelerden doğan taleplerden Apple’ın değil Rollic’in sorumlu olduğunu kabul etmektesiniz. İşbu Sözleşme Rollic’in size karşı olan sorumluluğunu uygulanabilir hukukun izin verdiğinin ötesinde sınırlandırmaz.

  6. Fikri Mülkiyet Hakları

   Rollic ve siz, Oyunun veya Oyuna sahip olmanızın veya kullanmanızın üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğine herhangi bir üçüncü taraf iddiası durumunda, Apple’ın değil Rollic’in böyle bir fikri mülkiyet hakkı ihlali iddiasının soruşturulmasından, savunulmasından, uzlaşılmasından ve giderilmesinden sorumlu olacağını kabul etmektesiniz.

  7. Yasal Uyumluluk

   ABD Devleti ambargosuna tabi veya ABD Devleti tarafından “terörist destekçisi” ilan edilmiş bir ülkede bulunmadığınızı ve (ii) ABD Devletinin yasaklı ve kısıtlı taraflar listesinde bulunmadığınızı beyan ve taahhüt etmektesiniz.

  8. Geliştirici Adı ve Adresi

   Oyunlara ilişkin olarak son kullanıcı soruları, şikayetleri veya talepleri için Rollic’in iletişim bilgileri Bölüm 9.2’de sunulmuştur.

  9. Sözleşmenin Üçüncü Taraf Koşulları

   Bir Oyunu kullanırken bütün uygulanabilir üçüncü parti anlaşma koşullarına uymak zorundasınız.

  10. Üçüncü Kişi Lehtar

   Rollic ve siz, Apple’ın ve Apple’ın iştiraklerinin işbu Sözleşmenin üçüncü taraf lehtarı olduklarını ve işbu Sözleşmenin hüküm ve koşullarını kabul etmeniz üzerine Apple’ın işbu Sözleşmeyi size karşı üçüncü taraf lehtar olarak icra etme hakkının bulunduğunu (ve bu hakkı kabul etmiş sayılacağını) onaylamakta ve kabul etmektesiniz..

Bizimle İletişime Geçin

Bu Kullanım Koşulları ile ilgili bir sorunuz var ise, bize aşağıdaki bilgilerden ulaşabilirsiniz.

Rollic Games, Turkey
info@rollicgames.com

Mersis Numarası: 0735137549400001


Son Güncelleme 04/03/2021