Aday Aydınlatma Metni

Aday Aydınlatma Metni Kamera Aydınlatma Metni Kullanıcı Aydınlatma Metni Tedarikçi Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYLARINA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Rollic Games Oyun Yazılım ve Pazarlama Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve uygun pozisyona yönlendirilmesi amacıyla sizlerin birtakım kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla işlemekteyiz. Kişisel verilerinizin işlenme süreçleri ile ilgili olarak sizleri KVKK madde 10’a uygun olarak bilgilendirmek adına bu aydınlatma metnini hazırladık.